De RAR is erg geïnteresseerd in uw mening als het gaat om het beleid t.a.v. het beheer van het recreatieoord. Dit kunnen zeer uiteenlopende zaken als veiligheid, regelgeving m.b.t. bouwaspecten, kabelaansluiting, kampeerovereenkomst of het beleid m.b.t. huisdieren zijn. Mocht u hier ideeën over hebben en de RAR daarover op een constructieve manier willen informeren, dan kunt u mailen naar info@rarhvh.nl


Ook wanneer u vragen heeft, of wilt reageren op een vraag die de RAR aan de recreanten heeft voorgelegd, kunt u mailen naar info@rarhvh.nl.

U krijgt binnen 2 weken een reactie van ons terug dat uw formulier door ons is ontvangen. Afhankelijk van het onderwerp en de urgentie gaan wij verder aan de slag en stellen u hiervan op de hoogte. 


Twee belangrijke spelregels:

  • Nogmaals vermelden wij met nadruk dat de RAR geen klachtenbureau of geschillencommissie is. Voor deze zaken kunnen wij u hoogstens doorverwijzen naar de desbetreffende instantie of persoon.
  • Zoals eerder is gemeld, erkend de RAR geen zogenaamde belangenverenigingen of stichtingen van recreanten binnen het recreatieoord. Wij behartigen de belangen van ieder individu en iedere recreant spreekt of vraagt uit hoofde van zichzelf.