Welkom op de website van de Recreanten Advies Raad: de RAR.

Met trots heten wij u welkom op de website van de Recreanten Advies Raad: de RAR

Op deze site kunt u terecht voor: 

De meest recente ontwikkelingen betreffende het Recreatieoord Hoek van Holland

  • Verslagen van vergaderingen
  • Nieuwsbrieven
  • Het geven van uw mening en het stellen van vragen
  • Enquetes
  • Historie van het Recreatieoord

De RAR in het kort:

De Recreanten Advies Raad (de naam zegt het al) is een vertegenwoordiging van de recreanten die de gemeente Rotterdam en Sport en Recreatie adviseert over het beleid en beheer van het Recreatieoord. Het Recreatieoord bestaat uit het huisjes terrein en de camping. De RAR geeft dus adviezen waardoor: 

Recreanten meer inspraak hebben in het beleid en beheer van het recreatieoord De algehele bedrijfsvoering meer gericht zal zijn op de wensen van de recreanten Er toezicht is op het naleven van gemaakte afspraken met de beheerder Het sociale en laagdrempelige karakter van het recreatieoord beter kan worden gewaarborgd Om tot een goed advies te komen heeft de RAR uw mening nodig. Daarvoor zullen wij u in de toekomst regelmatig vragen hoe u over bepaalde items denkt en welke wensen u heeft m.b.t. diverse beheer aangelegenheden. U kunt zich tevens aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Voor alle duidelijkheid:

De RAR is geen klachtenbureau, geschillencommissie, juridisch loket, ombudsman(of vrouw) of wat dan ook, welke je kunt benaderen voor hulp in zaken omtrent beheer, bouwvergunningen, toezicht en naleving van reglementen, burenruzies of andere conflictsituaties (met wie dan ook). Dergelijke onderwerpen vallen buiten het werkgebied van de RAR. De RAR is niet opgericht om in deze zaken iets te doen en heeft geen middelen of bevoegdheid om hierin iets te kunnen betekenen. 

Een uitgebreider verslag van het ontstaan van de RAR kunt u lezen op de pagina "wat".

Prioriteit

De RAR ziet het als haar prioriteit om het laagdrempelige en sociale karakter van het Recreatieoord te behouden Onze wens is dat iedereen met plezier kan blijven recreëren.

Werkwijze

Kenmerken van de manier waarop de RAR te werk gaat zijn: 

Duidelijkheid, in heldere taal die iedereen begrijpt Transparantie, open en eerlijk en voor iedereen inzichtelijk Degelijkheid, verantwoord, met verstand van zaken en goed onderbouwd * De RAR vertegenwoordigt de belangen van alle recreanten individueel. Om die reden erkennen wij geen vertegenwoordigers of afgezanten van verenigingen en/ of stichtingen binnen het recreantenbestand. 

Hierdoor denken wij een betrouwbaar adviesorgaan te worden die uw belangen altijd voorop stelt. Mede door deze site hopen wij aan bovengenoemde kenmerken bij te dragen. Via deze site kunt u ons ook benaderen voor vragen of het geven van uw mening. Omdat wij uw belangen behartigen als Raad, hebben wij uw mening en hulp van tijd tot tijd hard nodig. U kunt ons bereiken via het contactformulier onder het kopje contact. 

Hopende op een prettige samenwerking en nog vele jaren recreatiegenot, 

Leden Recreanten Advies Raad